Om MIG och MUSIKEN

RÖTTER...

Jag är född och uppvuxen i Örnsköldsvik, en kuststad i mellersta Norrland. Somrarna tillbringades på en ö, Holmön utanför Umeå, varifrån jag härstammar. 

 

ORGEL....

Jag blev tidigt intresserad av kyrkorgeln bl a på grund av att en släkting var kantor på Holmön.

Orgeldebuten skedde vid 11 års ålder med ett framförande av Bachs lilla orgelpreludium i C dur. Den första orgelkonserten ägde rum vid tretton års ålder.

Jag har studerat vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm i kyrkomusikerklassen och  antogs därefter till diplomklassen med orgeln som instrument.

Diplomexamen skedde 1990 och vid konserten tillsammans med Stockholms Filharmoniker i Stockholms Konserthus framförde jag Marcel Duprés Konsert i e moll. Jag erhöll samtidigt Kungl. Musikaliska Akademins belöningsjeton.

Mina orgellärare genom åren har i kronologisk ordning varit musikdirektören Josef Strandberg, Örnsköldsvik; organisterna Bengt Berg, Rune Engsö, Anders Bondeman och Torvald Torén i Stockholm. Jag har också studerat för två av Marcel Duprés främsta elever nämligen Mme Rolande Falcinelli och Mme Suzanne Chaisemartin i Paris. 

Det var främst Intresset för den franska orgeltraditionen såsom den traderats från Lemmens via Guilmant, Widor och Dupré till hans elever som drev mig till en spelteknisk fördjupning enligt dessa principer huvudsakligen baserade på legatospel och en artikulation som tar hänsyn till akustiska grundlagar.   

PIANO...

Intresset för pianolitteraturen och spelet har hela tiden hela tiden funnits jämsides med orgelspelet, men har under lång enbart tjänat som en förutsättning för det konsertanta orgelspelet - den lätta och moderna orgeltekniken bygger på en solid och virtuos pianoteknik.

Under senare år har intresset för pianots klangliga möjligheter och repertoir inspirerat till en fördjupning även inom detta område.

De viktigaste pianopedagogerna har varit Torsten Runolf, Gunnar Hallhagen, Maj Fougstedt samt Stina Sundell. De två sistnämnda med kopplingar via tradition till både Chopin och Liszt. Dels via den svenska Chopin-traditition som "importerats" av konservatorieläraren Lennart Lundberg med studier för en Chopin-elev samt i Sundells fall hennes studier för Liszt-eleven Emil von Sauer.  

Andra, "posthuma", inspirationskällor är  pianisten Alfred Cortot och cembalisten Wanda Landowska...

 

KLANGENS BETYDELSE....OCH DEN KRISTNA TRON

Mitt intresse för klangens betydelse är centralt och jag tror på dess möjligheter att skapa kontakt med kosmos och därmed begränsa världens imaginära meningslöshet. Detta leder mig till en närmast ortodox syn på konsten och musiken där Gud är närvarande i verket, är dess essens och likt  den heliga nattvarden följaktligen kommunicerar sig själv till den som är beredd att ta emot. Konstnärsskapet innebär ett stort etiskt och moraliskt ansvar och förutsätter en gudstro.

I mitt fall handlar det om den kristna Tron.

Tron främst som en intim relation till en aktiv, verksam och lyssnande Gud som vill hela det som brustit, upprätta och oupphörligt skapa nya förutsättningar för Liv, Hopp och en skapande Kärlek. 

"Jag skall ge dig en framtid och ett hopp. När du åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på dig. När du söker mig skall du finna mig. Ja, om du helhjärtat söker efter mig." (profeten Jeremia)

 

Background….

….born and bred in Örnsköldsvik, coastal town in the northern part of Sweden.                                                 Summers were spent on the island of Holmön, ancestral home of my family.

 

The organ….

Early in life I became captivated by this instrument, possibly because of my fathers cousin who played the organ in the church on Holmön.

My own debut took place at the age of eleven where I performed Bachs  Prelude in C, and I gave my first recital at the age of thirteen.

I was admitted to the Royal Academy of Music in Stockholm at the age of seventeen to study Church music.  

Thereafter I received my post graduate diploma in organ playing.

The graduation concert in 1990 was held in the Stockholm Concert Hall where I played the Concerto in E minor by Marcel Dupré. I was awarded with a medal from the Swedish Royal Academy of Music.

My first teacher Josef Strandberg organist in Örnsköldsvik, was immensely important to me as is Torvald Torén, awell-reputated swedish organist with French repertoire preferences.

In France I studied under Mme Rolande Falcinelli and Mme Suzanne Chaisemartin, both supreme disciples of Marcel Dupré.

My addiction to French music and this kind of technical approach to the organ was strengthened during this time and truly has become the foundation of my  organ technique  and the key to understanding my own musical estethique.

 

The piano….

I have always had an interest in piano music, but it is lately that I truly have been able to explore the possibilities of this nuanced  world of tone.

Important teachers have been Torsten Runolf, Gunnar Hallhagen, Maj Fougstedt  and Stina Sundell,

The two last named teachers had a direct connection via tradition with both Chopin and Liszt.

The Swedish chopin-tradition was “imported” by the conservatory professor Lennart Lundberg who studied under Camille Dubois, a student of Chopin himself. Stina Sundell studied under Emil von Sauer, who had been a student of Liszt.

Other important sources of inspiration have been Alfred Cortot,  Marcelle Meyer,  and the harpsichordist  Wanda Landowska..

 

The importance of tone and nuance….and the Christian faith…

The importance of tone and nuance is fundamental in my interpretation of music and I believe in its  possibilities of creating its own small cosmos , thereby blocking out the  negative non-sense of the world.

This leads me to an almost orthodox  perspective on art and music where God is very present in its creation and consequently the ability for God to reveal himself to the audience via this medium i. e. Art and music,

Art therefore bears a great ethical and moral  responsibility and presupposes a faith.

In my case it’s the christian faith.

Faith for me is  an intimate relation to an active, listening God who wants to recreate what has been broken, and unceasingly create new possibilities for Life, Hope and Love.

 

“For I know the thoughts that I think toward you, saith the LORD, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. And ye shall seek me and find me me when ye shall search me with all your heart.”  (Jeremiah, the prophet) 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)